Шановні науковці!

Міністерство освіти і науки пропонує до громадського обговорення проєкт наказу Міністерства освіти і науки України «Про затвердження Порядку державної реєстрації та обліку науково-дослідних, дослідно-конструкторських робіт і дисертацій» .

Пропонуємо вам долучитися до обговорення та доопрацювання означених документів.

Проєкт наказу розроблено з метою визначення механізму реєстрації та обліку науково-дослідних, дослідно-конструкторських робіт і дисертацій за допомогою електронної системи з віддаленим доступом.

Зокрема:

  • новими порядками передбачається посилення контролю над строками подання облікових документів (30-денний строк після завершення етапу/роботи), розширення змістовної інформації та зміна механізмів доступу
  • по кожній установі стає необхідним визначення форми власності,сфери управління, кількості співробітників та ROR/ORCID ідентифікаторів
  • Стосовно НДДКР:"Для здійснення державної реєстрації та обліку розпочатих, виконуваних, завершених відкритих ДіР Виконавець визначає уповноважених ним осіб та користувачів, які є відповідальними за заповнення реєстраційних та облікових документів, і повідомляє про них УкрІНТЕІ, вказуючи власне ім’я і прізвище кожної з уповноважених осіб та користувачів, посаду, телефон, адресу електронної пошти. Інформація надається листом за підписом керівника або заступника керівника Виконавця. У закладах вищої освіти та наукових установах незалежно від форми власності: уповноваженою особою є вчений секретар або заступник директора чи проректор, до повноважень якого відноситься організація наукової, науково-технічної діяльності – особа, яка відповідає за внесення необхідної інформації в РК ДіР, ОК ДіР та передає звітні документи до УкрІНТЕІ; користувачем є співробітник Виконавця, який здійснює попереднє введення інформації щодо ДіР"
  • Стосовно дисертацій: "Після заповнення Секретарем ОКД в Особистому кабінеті ради голова спеціалізованої вченої ради, який також реєструється в Системі, використовуючи у якості ідентифікатора номер спеціалізованої вченої ради, проходить процедуру авторизації, отримує доступ до Особистого кабінету ради і можливість перевіряти та редагувати поля ОКД, здійснює її перевірку. "

ДО УВАГИ!
Повні тексти дисертацій доступні для ознайомлення в Національному репозитарії академічних текстів України
ОНОВЛЕННЯ!
Відповідно до проекту нового порядку реєстрації дисертацій,перелік рецензентів дисертації стає обо'вязковим, незалежно від типу дисертації
 
Останні зареєстровані дисертації
# Обліковий номер Номер спецради Дата захисту Дата реєстрації
Д 0821U102671 ДФ 08.820.008 18-11-2021 29-11-2021
Д 0821U102669 ДФ 35.101.01 12-11-2021 29-11-2021
Д 0821U102670 ДФ 26.002.054 25-11-2021 29-11-2021
Д 0821U102672 ДФ 64.600.035 23-11-2021 29-11-2021
Д 0821U102673 ДФ 64.609.030 22-11-2021 29-11-2021
Д 0821U102668 ДФ 09.053.004 24-11-2021 28-11-2021
Д 0821U102653 ДФ 26.006.042 23-11-2021 26-11-2021
Д 0821U102656 ДФ 26.001.186 02-11-2021 26-11-2021
Д 0821U102657 ДФ 64.086.034 23-11-2021 26-11-2021
Д 0821U102658 ДФ 26.059.009 23-11-2021 26-11-2021
Д 0821U102659 ДФ 64.605.027 08-11-2021 26-11-2021
Д 0821U102660 ДФ 64.605.034 09-11-2021 26-11-2021
Д 0821U102661 ДФ 64.605.032 09-11-2021 26-11-2021
К 0421U103983 Д 17.127.01 25-11-2021 26-11-2021
К 0421U103982 Д 17.127.01 25-11-2021 26-11-2021
Д 0821U102654 ДФ 64.055.023 25-11-2021 26-11-2021
Д 0821U102655 ДФ 35.052.082 25-11-2021 26-11-2021
Д 0821U102663 ДФ 05.854.006 25-11-2021 26-11-2021
Д 0821U102662 ДФ 64.609.028 22-11-2021 26-11-2021
Д 0821U102664 ДФ 64.700.062 25-11-2021 26-11-2021